close
دانلود آهنگ جدید
تلگرام 12 ماه دیگر مهمان ایرانیان است

پی سی آموزش | آموزش و معرفی فناوری

http://www.pc-amoozesh.ir/

تلگرام 12 ماه دیگر مهمان ایرانیان است

تلگرام در در صفحه رسمی خود نوشت :  نمی توانیم با تصمیم ایرانی ها (انتقال سرور به داخل ایران) موافقت کنیم و تنها 12 ماه دیگر مهمان ایرانیان هستیم این خبر در حالی پخش شد که ایران از تلگرام تقاضا کرده بود سرور های خود را به داخل ایران منتقل کند

تلگرام 12 ماه دیگر مهمان ایرانیان است

تلگرام در در صفحه رسمی خود نوشت :  نمی توانیم با تصمیم ایرانی ها (انتقال سرور به داخل ایران) موافقت کنیم و تنها 12 ماه دیگر مهمان ایرانیان هستیم این خبر در حالی پخش شد که ایران از تلگرام تقاضا کرده بود سرور های خود را به داخل ایران منتقل کند

تلگرام 12 ماه دیگر مهمان ایرانیان است
مطلب :

تلگرام در در صفحه رسمی خود نوشت : 

نمی توانیم با تصمیم ایرانی ها (انتقال سرور به داخل ایران) موافقت کنیم و

تنها 12 ماه دیگر مهمان ایرانیان هستیم این خبر در حالی پخش شد که

ایران از تلگرام تقاضا کرده بود سرور های خود را به داخل ایران منتقل کند

عضویت در کانال تلگرام ما

Telegram

عضویت در صفحه اینستاگرام ما

Instagram